Styczeń 2016

Nawiązanie umowy z zakresu stałej opieki z firmą PUT Produkcja-Usługi-Technologia Sp. z o.o.