Styczeń 2017

W związku z uzyskaniem stosownej decyzji od 1 stycznia 2017 roku firma Biocom Sp. z o.o. rozszerzyła dotychczas prowadzoną działalność o status Zakładu Przetwarzania Zużytego Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego.