Decyzje

Jako firma zajmująca się w profesjonalny sposób zbieraniem i przetwarzaniem odpadów posiadamy wszystkie niezbędne pozwolenia w tym zakresie. Dostosowaliśmy posiadane decyzje do wymogów ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. 2013 poz. 21 z póź. zm.), a także jesteśmy zarejestrowani jako transportujący odpady w rejestrze BDO.