Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 20 w Łodzi

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 20 w Łodzi

P.O. Dyrektora Dorota Stefaniak
Zespołu Szkól Ponadgimnazjalnych nr 20 w Łodzi
im. Marszałka Józefa Piłsudskiego
e-mail: szkola@warecka.edu.pl
tel. +48 42 61103 56
 

Przedsiębiorstwo BIOCOM Sp. z o.o. znajdujące się przy ul. Wróblewskiego 86 w Łodzi, zrealizowała na rzecz Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 20 w Łodzi prace związane z utylizacją sprzętu elektronicznego oraz przeprowadziła prelekcje na temat ochrony środowiska z uczniami drugich i trzecich klas.

Prace zostały zrealizowane w terminie. Procedury stosowane przez firmę BIOCOM, były odpowiednie do naszych wymagań, a pracownicy wykazywali się dużą kulturą, fachowością i odpowiedzialnością za wykonywane zadania.

Pozytywnie oceniamy działalność firmy BIOCOM w wyżej przedstawionym zakresie.

Zobacz plik z referencjami