Korzyści

OSZCZĘDNOŚĆ- Znaczne obniżenie kosztów funkcjonowania firmy poprzez działania mające na celu obniżenie opłaty produktowej oraz brak konieczności zatrudnienia specjalisty d.s. ochrony środowiska;a co za tym idzie eliminacja m.in. pozapłacowych kosztów pracy i związanych z zatrudnieniem obowiązków jak udzielanie urlopów, zwolnienia, szkolenia etc.

Oferta cenowa za świadczone usługi jest konkurencyjna, ustalana indywidualnie i dostosowana do możliwości finansowych naszych klientów, zaś sam proces wykonania zamówionej usługi obejmuje kompleksowe prace analityczne.

 

SPOKÓJ- Brak konieczności monitorowania wchodzących w życie przepisów dotyczących ochrony środowiska w kontekście prowadzonej działalności, sporządzania raportów, wyliczania opłat, prowadzenia eko-księgowości. Pilotujemy wszystkie sprawy urzędowe związane z ochroną środowiska

 

PEWNOŚĆ-  Zmniejszenie do minimum ryzyka ponoszenia kar finansowych za działania naruszające przepisy w zakresie ochrony środowiska.

Gwarantujemy pełną poufność przekazanych danych niezbędnych do obsługi doradczej związanej z ochroną środowiska.