Audyt środowiskowy

Audyt środowiskowy

Jest to przegląd prawny i organizacyjny przedsiębiorstwa wzorowany na audytach ISO 14001:2005

Audyt środowiskowy polega na ocenie stopnia przestrzegania przez Przedsiębiorcę wymagań przepisów ochrony środowiska oraz wskazania ewentualnych niezgodności i podjęcie działań korygujących. Audyt kończy się pisemnym raportem wraz z zaleceniami pokontrolnymi.

Audyt kończy się pisemnym raportem wraz z zaleceniami pokontrolnymi.