Doradztwo- outsourcing środowiskowy

Doradztwo- outsourcing środowiskowy

Na każdym Przedsiębiorcy spoczywa szereg obowiązków wynikających z przepisów prawa ochrony środowiska oraz szeroki zakres dokumentacji, którą cyklicznie należy wypełniać.

Firma BIOCOM Consulting Sp. z o.o. proponuje przejęcie od Przedsiębiorcy bieżących spraw związanych z ochroną środowiska oraz opracowanie niezbędnej dokumentacji, np.:

 • terminowe, cykliczne sporządzanie sprawozdań za gospodarcze korzystanie ze środowiska, odpadowych, OŚ-OP1, OPAK, KOBiZE
 • wnioski o wydanie i aktualizację pozwoleń z zakresu ochrony środowiska
 • prowadzenie spraw do momentu uzyskania prawomocnych decyzji administracyjnych zgłoszenia instalacji
 • karty informacyjne przedsięwzięć
 • nadzorowanie ewidencji odpadów
 • nadzorowanie ewidencji opakowań
 • nadzorowanie firmy w zakresie wymagań Ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, negocjowanie warunków współpracy z organizacjami odzysku, rejestracja w Głównym Inspektoracie Ochrony Środowiska, cykliczne przedkładanie sprawozdań do Urzędu Marszałkowskiego
 • nadzorowanie firmy w zakresie wymagań Ustawy o bateriach i akumulatorach, negocjowanie warunków współpracy z organizacjami odzysku, rejestracja w Głównym Inspektoracie Ochrony Środowiska, cykliczne przedkładanie sprawozdań do Urzędu Marszałkowskiego
 • nadzorowanie firmy w zakresie wymagań Ustawy o opakowaniach i odpadach opakowaniowych, negocjowanie warunków współpracy z organizacjami odzysku,
 • bieżący monitoring przepisów
 • doradztwo w kontaktach z urzędami
 • doradztwo w doborze podwykonawców usług ekologicznych, nadzorowanie umów z firmami odbierającymi odpady wraz z weryfikacją legalności ich działania
 • doradztwo z zakresu ochrony środowiska podczas nowych projektów inwestycyjnych
 • sporządzenie lub aktualizacja rejestru aktów prawnych, którym podlega przedsiębiorstwo