Nadzór środowiskowy i przyrodniczy nad inwestycjami

Nadzór środowiskowy i przyrodniczy nad inwestycjami

BIOCOM Consulting Sp. z o.o.  oferuje nadzór przyrodniczy i środowiskowy nad inwestycjami Klientów , w szcególności budowami dróg,mostów, hal przemysłowych i innych inwestycji.


Korzyści dla Klienta: Gwarancja prawidłowego przestrzegania przepisów dotyczących ochrony środowiska , a tym samym minimalizacja ryzyka kar i wstrzymania inwestycji. Doświadczenie pokazuje iż nadzór prowadzony przez zewętrzną firmę jest znacznie skuteczniejszy niż prowadzony przez zatrudnionych pracowników, którzy podlegają hierarchii służbowej. BIOCOM Consulting Sp. z o.o. odpowiada przez zarządem danej inwestycji składając cotygodniowy raport. Takie rozwiązanie jest także tańsze od zatrudnienia pracowników (brak kosztów rekrutacji,pensji, urlopów, zwolnień etc.), zaś odpowiedzialność firmy zewnętzrnej jest znacznie szersza niż pracownika , który podlega prawu pracy.