Postępowania administracyjne i kontrolne, dokumentacje ,operaty i wnioski

Postępowania administracyjne i kontrolne, dokumentacje ,operaty i wnioski

BIOCOM CONSULTING Sp. z o.o. prowadzi postępowania administracyjne przed organami administracji publicznej (Urzędy Marszałkowskie, Urzędy Miast i Gmin, Samorządowe Kolegia Odwoławcze, Wojewódzkie Inspektoraty Ochrony Środowiska) dotyczące ochrony środowiska.Przygotowuje także wnioski o uzyskanie stosownych pozwoleń np. na wytwaranie odpadów, tzw. decyzje środowiskowe,karty informacyjne przedsięwzięć, raprty oddziaływania na środowisko, i inne).

Korzyść dla Klienta: optymalizacja ceny i czasu poprzez zlecenie wyspecjalizowanej firmie przygotowanie właściwej dokumentacji, pomoc w minimalizacji kar nakładanych przez organy -WIOŚ, Urzędy marszałkowskie, urzędy miast i gmin), wieloletnie doświadczenie i wysoka skuteczność.